تُ معیار دلتنگیامی ، بخند

 

این پست مخصوص مشاعره با شعر نو و با ذکر شاعر میباشد!

 

+ تاريخ چهارشنبه سیزدهم بهمن 13890:33 قبل از ظهر شبانه |


با من قدم زدی؟
  • کد نمایش افراد آنلاین